عمار حکیم: تغییر ساختار حکومتی عراق اولویت ماست

عمار حکیم: تغییر ساختار حکومتی عراق اولویت ماست

رهبر «ائتلاف ملی عراق» به عنوان بزرگترین جریان سیاسی این کشور، تغییر ساختار حکومتی عراق را از مهم‌ترین اولویت‌های خود دانست. به گزارش پرس شیعه؛ «عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رهبر «ائتلاف ملی عراق» در...