حال شیخ زکزاکی وخیم است

حال شیخ زکزاکی وخیم است

همسر رهبر جنبش اسلامی نیجریه از وخامت حال "شیخ ابراهیم زکزاکی" خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ زکزاکی چند ماه است که در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد. مالام زینات همسر زکزاکی در نامه ای خطاب به اعضای جنبش اسلامی با...