رهبر حزب کارگر انگلیس، مخالفانش را به مبارزه طلبید

رهبر حزب کارگر انگلیس، مخالفانش را به مبارزه طلبید

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس با وجود انتقادهای صورت گرفته به وی در بیانیه ای تاکید کرد از سمت خود استعفا نخواهد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ جرمی کوربین در حالی تاکید کرد استعفا نمی کند که بسیاری در حزب کارگر انگلیس او...