شدت گسترش شیعه در تونس رهبر حزب اسلامی تونس:

شدت گسترش شیعه در تونس

رهبر حزب تونس الزیتونه اظهار داشت: مناطق زیادی را در تونس از نزدیک مشاهده کرده‌ام که نشان می‌دهد پدیده نشر تشیع به شدت در آن گسترش یافته است. به گزارش پرس شیعه؛ رهبر حزب تونس الزیتونه در موضعی فتنه‌انگیزانه مقابله با...