خلیفه هفت جان چگونه از مرگ می گریزد؟

خلیفه هفت جان چگونه از مرگ می گریزد؟

یک روزنامه انگلیسی اعلام کرد که ابو بکر البغدادی، رهبر داعش، سال گذشته مجروح شده بود اما جز تعداد انگشت شماری از افراد نزدیک به وی و پزشکانی که شبانه روز برای درمان او تلاش می کرده اند، کسی از این خبر آگاهی نیافته...