پشیمانی نخست وزیر استرالیا از پذیرایی افطاری از یک رهبر مسلمان

پشیمانی نخست وزیر استرالیا از پذیرایی افطاری از یک رهبر مسلمان

نخست وزیر استرالیا بعد از پذیرایی از یک رهبر مسلمان این کشور، به سبب آنچه که «اظهارات ضد همجنس بازان او» عنوان شد، از پذیرایی از وی ابراز پشیمانی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا روز جمعه اعلام...