قاهره خواهان روابط مستحکم اقتصادی با روسیه است سامح شکری:

قاهره خواهان روابط مستحکم اقتصادی با روسیه است

وزیر امور خارجه مصر در سخنانی اعلام کرد که قاهره به دنبال روابط مستحکم اقتصادی با روسیه است. به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، سامح شکری وزیر امور خارجه مصر امروز اعلام کرد: ما خواهان روابط مستحکم با روسیه در سطح...