کری بر حمایت از ثبات مصر و تقویت روابط دو جانبه تاکید کرد در دیدار با السیسی؛

کری بر حمایت از ثبات مصر و تقویت روابط دو جانبه تاکید کرد

وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری مصر در قاهره بر حمایت از امنیت و ثبات مصر و تقویت مناسبات دو جانبه تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر به...