ایران و عمان روابط سیاسی بسیار عمیقی دارند مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:

ایران و عمان روابط سیاسی بسیار عمیقی دارند

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: کشور ایران و عمان روابط سیاسی بسیار عمیقی دارند اما ما خواهان روابط اقتصادی مستحکمتر بین ۲ کشور هستیم. به گزارش پرس شیعه؛ محمد سعیدنژاد ظهر امروز در استقبال از هیات عمانی به بندر...