روابط عمیقی بین نظام ترکیه و داعش وجود دارد رئیس حزب دموکراتیک خلق‌ های ترکیه:

روابط عمیقی بین نظام ترکیه و داعش وجود دارد

رئیس حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه با اشاره به وجود روابط عمیق بین نظام ترکیه و گروه تروریستی داعش گفت: پیوندهای مشترکی بین تفکر داعش و ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه وجود دارد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی...