دوره آموزشی روایتگری یاد بود شهید شیخ نمر برگزار می شود به همت مؤسسه روایت سیره شهدا؛

دوره آموزشی روایتگری یاد بود شهید شیخ نمر برگزار می شود

دوره آموزشی روایتگری یادبود عالم مجاهد شهید شیخ نمر باقر النمر به همت مؤسسه روایت سیره شهدا برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ دوره آموزشی روایتگری یادبود عالم مجاهد شهید شیخ نمر باقر النمر به همت مؤسسه روایت سیره شهدا...