باور می کنید که این کشور فاسدترین جای دنیا باشد؟

باور می کنید که این کشور فاسدترین جای دنیا باشد؟

یک روزنامه نگار ایتالیایی که متخصص اخبار گروه های مافیایی است، گفت بر خلاف تصور رایج که برخی کشورهای جهان سوم، یونان یا جنوب ایتالیا را فاسدترین مناطق دنیا می دانند، فاسدترین کشور دنیا یکی از کشورهای مشهور غربی...