نگهداری روحانی انقلابی در زندان انفرادی اقدامی غیر قانونی است الوفاق بحرین:

نگهداری روحانی انقلابی در زندان انفرادی اقدامی غیر قانونی است

جمعیت الوفاق بحرین نگه داشتن روحانی انقلابی در زندان انفرادی را مغایر با قوانین بین المللی و حقوق بشری دانست و آن را محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ اداره آزادی و حقوق بشر جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای، اعتراض خود...