خانه نشینی امام علی از عوامل پسرفت مسلمانان بود روحانی هندی تأکید کرد؛

خانه نشینی امام علی از عوامل پسرفت مسلمانان بود

یکی از روحانیان هند از خانه نشینی ۲۵ ساله امام علی (ع) به عنوان عامل پسرفت مسلمانان در طول تاریخ یاد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم احیای شب قدر و ضربت خوردن امام علی(ع) با حضور گسترده علما، روحانیان و قشرهای مختلف مردم در...