کمک گرفتن از زنان برای تقویت روحیه نظامیان عربستان سعودی در نامه‌ ای به وزیر دفاع سعودی پیشنهاد شد:

کمک گرفتن از زنان برای تقویت روحیه نظامیان عربستان سعودی

یک صفحه افشاگر سعودی، از فروپاشی روحیه نظامیان ارتش متجاوز این کشور و درخواست برای کمک گرفتن از زنان برای بالا بردن روحیه آنان خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ صفحه سعودی ویکیلیکس در اینستاگرام، سندی را از وزارت دفاع...