نخستین مرحله توبه پشیمانی از گناه است کارشناس مذهبی:

نخستین مرحله توبه پشیمانی از گناه است

کارشناس مذهبی با بیان این که امیرمؤمنان و ائمه معصومین در باب مسأله توبه نکاتی را فرموده اند، گفت: اولین مرحله توبه پشیمانی از گناه است و تا انسان از گناه پشیمان نشود نمی تواند به سوی خدا برگردد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت...