فرانسه کنترل روزنامه زمان توسط ترکیه را غیر قابل قبول دانست

فرانسه کنترل روزنامه زمان توسط ترکیه را غیر قابل قبول دانست

وزیر خارجه فرانسه اقدام مقامات ترکیه در تحت کنترل گرفتن روزنامه زمان را غیر قابل قبول دانست. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از حریت دیلی، «ژان مارک آیرو» وزیر خارجه فرانسه اقدام مقامات ترکیه در تحت کنترل گرفتن روزنامه زمان...