افشاگری ساندی تایمز درباره فریبکاری آمریکا در عراق

افشاگری ساندی تایمز درباره فریبکاری آمریکا در عراق

روزنامه ساندی تایمز تحقیقاتی را با عنوان "سریال ها و فریب: فروش صلح در عراق" منتشر کرد که به گوشه ای از فعالیت های تبلیغاتی و فریبکاری آمریکا در عراق می پردازد. به گزارش پرس شیعه؛ در این تحقیقات آمد است: مارتن ولز تدوین...