حزب الله خسارت از دست دادن مصطفی بدرالدین را جبران خواهد کرد روزنامه صهیونیستی معاریو :

حزب الله خسارت از دست دادن مصطفی بدرالدین را جبران خواهد کرد

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی در مطلبی عنوان کرد که حزب الله لبنان درست مانند شرایط پس از ترور مغنیه (از فرماندهان ارشد حزب الله)، بر خسارت ترور مصطفی بدرالدین نیز غالب خواهد شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه...