فایننشال تایمز : همه پرسی انگلیس الزام آور نیست!

فایننشال تایمز : همه پرسی انگلیس الزام آور نیست!

روزنامه فایننشال تایمز در مقاله ای به قلم جرج بارکر نوشت : همه پرسی انگلیس در حکم مشاوره غیرالزام آور برای دولت لندن بود . به گزارش پرس شیعه؛ فایننشال تایمز روز سه شنبه در مطلبی نوشت : همه پرسی انگلیس مساله ای داخلی...