ادعای روزنامه نگار سعودی درباره روابط ایران و آمریکا

ادعای روزنامه نگار سعودی درباره روابط ایران و آمریکا

روزنامه‌ نگار وابسته به دربار پادشاه سعودی، با مطرح کردن ادعای چشم پوشی آمریکا از ایران در منطقه و مطرح کردن دلایلی برای آن، از کشورهای همپیمان عربستان به دلیل اتخاذ مواضع متناقض درخصوص مسائل منطقه انتقاد کرد. به...