پس از لبنان؛ روزنامه‌ های مصر در آستانه تعطیلی قرار گرفتند

پس از لبنان؛ روزنامه‌ های مصر در آستانه تعطیلی قرار گرفتند

در حالیکه این روزها اخباری درباره بحران مالی برخی روزنامه های لبنانی و احتمال تعطیلی آنها منتشر می شود، برخی روزنامه های مصری نیز با بحران مالی و شرایط دشوار مواجه شده‌اند. به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های خبری...