همه ما مدیون جانبازی‌ ها و جانفشانی شهدا و جانبازان هستیم مراسم روز جانباز در وزارت امور خارجه برگزار شد؛

همه ما مدیون جانبازی‌ ها و جانفشانی شهدا و جانبازان هستیم

قائم مقام وزیر خارجه اظهار داشت: همه ما مدیون جانبازی‌ ها و جانفشانی شهدا و جانبازان عزیز هستیم و آنچه ما را به این نقطه کنونی رساند، تداوم مقاومت و ایثارگری مردم ایران در مقابل توطئه های دشمنان بود. به گزارش پرسش...