آیا کودکان پاسخ نیازهای خود را در کتاب‌ ها می‌یابند؟ به بهانه روز جهانی کتاب کودک

آیا کودکان پاسخ نیازهای خود را در کتاب‌ ها می‌یابند؟

همزمان با روز جهانی کودک که از مناسبت‌ های فرهنگی کم‌فروغ در تقویم سالیانه است به بررسی عوامل دخیل در ارتباط کتاب و کودک پرداخته‌ایم. به گزارش پرس شیعه؛ دوم آوریل هر سال، یادآور تولد نویسنده دانمارکی چیره دست و...