۹ راهبرد در هدفمندکردن نیروی خلاق جوانی بایسته های پویایی نسل جوان از منظر آیت الله العظمی مکارم

۹ راهبرد در هدفمندکردن نیروی خلاق جوانی

اگر فرصت جوانی از دست برود، برگشت ندارد و دوران جوانی، زمان فراهم بودن فرصت ها است که باید مغتنم شمرد.حضرت آیت الله مکارم شیرازی در یادداشتی به مناسبت روز جوان راهبردهایی در جهت هدفمندکردن نیروی خلاق جوانی ارائه کردند که...