روز حجاب در دبیرستان آمریکایی

روز حجاب در دبیرستان آمریکایی

دانش‌ آموزان مسلمان دبیرستان والپو در ایالت ایندیانای آمریکا با برگزاری روز حجاب به همکلاسی‌ های خود کمک کردند تا اسلام و آداب اسلامی را بهتر بشناسند. به گزارش پرس شیعه؛ لیندزی والش، رییس باشگاه «همبستگی اجتماعی با...