فردا روز کبیسه میلادی است

فردا روز کبیسه میلادی است

فردا ۲۹ فوریه، «روز کبیسه» میلادی است که علت این نام گذاری به سال ۴۶ قبل از میلادی مسیح بر می گردد. به گزارش پرس شیعه؛ از آن سال «جولیس سزار» به پیشنهاد یک منجم با نام «سوسیجنیز» هر چهار سال یک بار یک روز را با عنوان «روز...