نبل و الزهراء چگونه آزاد شدند؟

نبل و الزهراء چگونه آزاد شدند؟

درهم شکستن محاصره مناطقِ نبل و الزهراء، دستاوردهای راهبردی مهمی را در پی داشت که یکی از مهم ترینِ آن ها قطعِ راه های امدادرسانی به تروریست ها، از ترکیه به حلب است. به گزارش پرس شیعه، دیده بانِ سوری، این پیشرویِ ارتش سوریه...