تجویز مرحوم قاضی برای روشنایی قلب

تجویز مرحوم قاضی برای روشنایی قلب

آقای قاضی سجده‌های طولانی داشت و معمولا قبل از خواب، «مسبّحات» را تلاوت می‌فرمود و برای روشنایی قلب، هفتاد مرتبه استغفار بعد از نماز ظهر و عصر را تجویز می‌کرد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله کشمیری فرمود: آقای قاضی...