روش هالیوودی بغدادی برای انتخاب جانشین عدنانی

روش هالیوودی بغدادی برای انتخاب جانشین عدنانی

نشریۀ "ساندی تلگراف" گزارشی در بارۀ نحوۀ انتخاب جانشین سخنگوی داعش منتشر کرد و نوشت ابوبکر بغدادی برای انتخاب جانشین العدنانی، جلسات مصاحبه برگزار می کند. به گزارش پرس شیعه؛ بر اساس این گزارش، یک سلفی بحرینی و یک سوری...