حمایت عربستان سعودی از اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه

حمایت عربستان سعودی از اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه

رژیم عربستان سعودی از اقدامات سرکوبگرانه اخیر آل خلیفه علیه بزرگترین انجمن های سیاسی و دینی در بحرین حمایت کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، یک مسئول وزارت خارجه عربستان در بیانیه ای بر...