دفاع تمام قد گروههای لبنانی از حزب الله

دفاع تمام قد گروههای لبنانی از حزب الله

شخصیت ها و گروههای مختلف سیاسی در لبنان، بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله را محکوم کرده و آن را در راستای خدمت به رژیم اسرائیل دانستند. به گزارش پرس شیعه؛ جمعیت ها و شخصیت های اسلامی لبنان با محکوم کردن...