رژیم وهابی سعودی حامی شماره یک تکفیریها است ۱۴ فوریه بحرین در واکنش به انفجار های لبنان:

رژیم وهابی سعودی حامی شماره یک تکفیریها است

جنبش «۱۴ فوریه» بحرین با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت انفجار های اخیر در «القاع» لبنان اعلام کرد: رژیم وهابی سعودی حامی شماره یک تکفیریها در منطقه است. به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، جنبش «۱۴ فوریه» بحرین با...