علل ناکامی بحرین در تصدی ریاست فیفا

علل ناکامی بحرین در تصدی ریاست فیفا

سلمان بن ابراهیم آل خلیفه شاهزاده خاندان سلطنتی حاکم بحرین که به شکنجه گر بحرینی هم معروف شده است، از دستیابی به آرزوی ریاست فیفا ناکام ماند. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت مرآه البحرین ؛ سلمان در انتخابات ریاست...