تاکید معارضان سوری بر حضور در مذاکرات صلح در روز جمعه

تاکید معارضان سوری بر حضور در مذاکرات صلح در روز جمعه

«ریاض نعسان آغا» سخنگوی کمیته عالی معارضان در سخنانی از آمادگی این گروه برای شرکت در نشست صلح سوریه در ژنو خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، «ریاض نعسان آغا» سخنگوی کمیته عالی معارضان سوری موسوم به گروه ریاض...