ریشه بیماری تکفیر در کشورهای عربی

ریشه بیماری تکفیر در کشورهای عربی

روزنامه الاخبار لبنان به بررسی زوایای ترور "ناهض حتر" نویسنده و روزنامه نگار اردنی به ضرب گلوله در جلوی کاخ دادگستری این کشور پرداخت. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه الاخبار لبنان در مطلبی به قلم "پییر ابی صعب" با عنوان "تفکر...