عربستان از شکست عصبانی است/ کلید رابطه با امریکا در واشنگتن است روحانی در نشست خبری در ایتالیا:

عربستان از شکست عصبانی است/ کلید رابطه با امریکا در واشنگتن است

رئیس جمهور با بیان اینکه کارهای عربستان از نظر ما غیرقابل توجیه است، گفت: عربستان از شکست سیاست هایش عصبانی است؛ به جای اینکه داد و فریاد کند، باید مقداری آب خُنک بخورد تا آرام شود. به گزارش پرس شیعه، حسن روحانی رئیس...