جریانی با الگو قراردادن برجام در پی عادی سازی روابط ایران و آمریکا است رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها:

جریانی با الگو قراردادن برجام در پی عادی سازی روابط ایران و آمریکا است

حجت الاسلام محمدیان با اشاره به این که جریانی با الگو قراردادن برجام در پی عادی سازی روابط ایران و آمریکا است، گفت: اشتباه است اگر فکر کنیم با لبخند زدن به مستکبران، آن ها با ما کنار می آیند و از دشمنی با ما حیا می...