روسیه: لشکرکشی عربستان، اعلان جنگ به سوریه است

روسیه: لشکرکشی عربستان، اعلان جنگ به سوریه است

یک مقام پارلمانی روسیه با تاکید بر این که لشکرکشی عربستان سعودی به سوریه متناقض معیارهای قوانین بین المللی بوده و به نوعی اعلان جنگ تلقی می شود، درباره عواقب این اقدام به ریاض هشدار داد. به گزارش پرس شیعه، «پاول...