عربستان مسئول پرداخت دیه زائران و برگزار نشدن حج است ؛ پناهجویی نه عمل مجرمانه است و نه مصونیت آفرین معاون امور ایرانیان وزارت خارجه:

عربستان مسئول پرداخت دیه زائران و برگزار نشدن حج است ؛ پناهجویی نه عمل مجرمانه است و نه مصونیت آفرین

قشقاوی به مبانی فقهی و حقوقی فاجعه منا و احقاق حقوق زایرین شهدای ایرانی اشاره کرد و گفت: محرز و مسلم است که عربستانی ها باید بر اساس مبانی فقهی خودشان و خسارت این زائرین را پرداخت کنند. به گزارش پرس شیعه؛ معاون کنسولی...