پناهجویان باید زبان آلمانی یاد بگیرند وزیر کشور آلمان:

پناهجویان باید زبان آلمانی یاد بگیرند

وزیر کشور آلمان می‌گوید پناهجویان باید زبان آلمانی را فرا گرفته و در جامعه جذب شوند در غیر این صورت حق شهروندی آنها لغو خواهد شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پرس تی وی، توماس دمایزیر روز دوشنبه گفت در حال طراحی قانونی...