انتشار رساله حقوق امام سجاد به زبان اسپانیایی

انتشار رساله حقوق امام سجاد به زبان اسپانیایی

به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در ونزوئلا «رساله حقوق امام سجاد (ع)» به زبان اسپانیولی چاپ و منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «رساله حقوق امام سجاد(ع)» با عنوان اسپانیولی«Tratado de derecho Risalat al - huquq» از سوی مؤسسه انتشارات...