تاسیسی بودن زبان شارع، لازمه اصول فقه احکام حکومتی یادداشت؛

تاسیسی بودن زبان شارع، لازمه اصول فقه احکام حکومتی

حجت‌الاسلام علی میثمی تهرانی، در یادداشتی به نقد و نقض اجمالی نظریات اصلی مطرح در باب زبان شارع به طرح ابتدایی نظریه تاسیسی بودن زبان شارع پرداخته است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت‌الاسلام علی میثمی تهرانی، دانش پژوه...