زبان جزء اساسی ذهن است

زبان جزء اساسی ذهن است

بنیانگذار زبان شناسی مدرن با اشاره به اینکه زبان مهمترین عنصر ذهن است گفت: تردید دارم که نسبتی میان «زبان» و «خشونت» وجود داشته باشد. به گزارش پرس شیعه، کتاب «ما چه طور مخلوقاتی هستیم» نوشته نوام چامسکی اخیراً منتشر...