مترجم پاکستانی از ترجمه دیوان امام به زبان پشتو خبر داد

مترجم پاکستانی از ترجمه دیوان امام به زبان پشتو خبر داد

مترجم پاکستانی دیوان امام خمینی (ره) به زبان پشتو گفت: به دلیل اینکه امام خمینی (ره) بر ما منت گذاشت و راه راست را به ما نشان داد، تمام اشعار دیوان عارفانه ایشان را به زبان پشتو ترجمه کردم. به گزارش پرس شیعه؛ انور شاهین...