زبان کردی و عربی در مدارس آلمان آموزش داده شود پیشنهاد یک زبانشناس آلمانی:

زبان کردی و عربی در مدارس آلمان آموزش داده شود

یک زبان شناس آلمانی پیشنهاد داد با توجه به ورود پناهجویان به این کشور زبانهای عربی و کردی در مدارس آموزش داده شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه دی ولت، پرفسور « آنگلیکا ردر » زبان شناس و استاد دانشگاه هامبورگ...