پاکستان حامی تروریسم در منطقه است سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل:

پاکستان حامی تروریسم در منطقه است

«زلمای خلیلزاد»، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، افغانستان و عراق گفت که پاکستان حامی تروریسم در منطقه است و این کشور باید به دادگاه بین المللی کشانده شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از «بی بی سی»، زلمای خلیلزاد سفیر...