آمریکا پیش از حمله به عراق با ایران رایزنی داشت سفیر اسبق آمریکا در عراق و افغانستان مدعی شد:

آمریکا پیش از حمله به عراق با ایران رایزنی داشت

سفیر اسبق آمریکا در کشورهای عراق و افغانستان با انتشار کتابی مدعی است که واشنگتن پیش از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ با ایران رایزنی کرده بود. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، به نوشته «زلمای خلیل زاد»...