زمین لرزه بزرگ یا آزمایش هسته ای در کره شمالی؟

زمین لرزه بزرگ یا آزمایش هسته ای در کره شمالی؟

به دنبال وقوع زمین لرزه ای به قدرت ۵.۳ درجه در مقیاس ریشتر در کره شمالی، آمریکا از احتمال وقوع آزمایش هسته ای جدید از سوی پیونگ یانگ خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ به دنبال وقوع این زمین لرزه سازمان زمین شناسی آمریکا در...