داعش به این دلیل زنان حاشیه خلیج فارس را کنیز نگرفت

داعش به این دلیل زنان حاشیه خلیج فارس را کنیز نگرفت

سفیر عراق در تهران ضمن تبیین اهداف استکبار جهانی برای ایجاد داعش، توضیح داد که چرا اکنون زنان کشورهای حاشیۀ خلیج فارس کنیز داعش نشده اند؟ به گزارش پرس شیعه؛ راجح صابر عبود الموسوی، سفیر عراق در ایران، در دیدار با...